home hledat mail
Outsourcing v oblasti ICT
správa ICT, telekomunikací
certifikace fy. Microsoft
správa serverů i prac. stanic
internet, komunikace
zabezpečení, bezp. politika
hw i sw auditing
licenční politika společnosti
intranetová řešení
školení uživatelů i správců

Návrh a výstavba počítačových sítí
návrh řešení LAN
vybudování LAN & aktivních prvků
mezinárodní certifikace Solarix
modernizace LAN
propojení více lokalit VPN
vzdálené přístupy uživatelů
vzdálená správa ICT
kvalitní připojení k internetu

Prodej hardware i software dle ISO9001
autorizovaný prodej produktů fy. Microsoft a fy. Grisoft
servery, pracovní stanice, notebooky
komunikační technika, periférie apod.
kompletní řešení 'na klíč'
likvidace vyřazeného hardware

> ICT outsourcing

PROČ vaše služby řeší můj problém nejlépe ?
Protože zajišťuji služby pro zákazníky odborně, certifikovaně a efektivně. S řešením problémů a správy ICT mám více jak desetiletou praxi a zkušenosti.

JAK vaše služby řeší můj problém ?
Kvalitním a rychlým poskytováním servisu. Každý zákazník má individuální potřeby, je spokojen pouze pokud jsem schopen mu nabídnout individuální řešení. A to se zatím bez výjimky daří.

CO mi vaše řešení přinese ?
Nabízené řešení je komplexní a zbaví vás jednoho z velkých problémů v podnikání, problému se správou výpočetní techniky / informačních technologií. Prostě a krátce, tyto problémy a svá přání a požadavky přenášíte na jiný subjekt, od chvíle začátku naší spolupráce to je již naše starost. Není to příjemná představa?

ICT outsourcing (informační a komunikační technologie) je moderní pojem popisující kompletní správu informačních a komunikačních technologií smluvní společností. Tuto možnost využívají hlavně malé a střední organizace či podnikatelé, pro které je vlastní IT oddělení či pracovník nerentabilní.
Pro organizaci je naopak výhodné smluvně svěřit starost o informační technologie odborníkům a následně již využívat odborného a kvalitního servisu. Firma zajišťující ICT outsourcing by měla být spolehlivá, profesionální a efektivní.

Hlavní výhody ICT outsourcingu pro zákazníka:
- výrazná úspora nákladů v porovnání s vlastním zaměstnancem, nehledě k odborné kvalifikaci interních zaměstnanců
- delegování problémů s ICT na externí organizaci
- průhledná kontrola výdajů do oblasti ICT - podklady jsou daňové doklady externí organizace
- odborná způsobilost při rozhodování o investicích do ICT
- zkvalitnění úrovně, zvýšení spolehlivosti a zabezpečení ICT, díky doporučeným postupům vysoce kvalifikovaných a certifikovaných pracovníků servisní organizace

V průběhu spolupráce informuje zákazník servisní organizaci o svých problémech a přáních, servisní organizace zpětně informuje zákazníka o možnostech řešení a doporučuje postupy vhodné pro zákazníka.
Začátek spolupráce bývá spojen s hardware a software auditem, často následovaný zavedením licenčního a bezpečnostního managementu. Po získání potřebných informací předává servisní organizace přehled stavu ICT a svá doporučení managementu společnosti zákazníka a dle dohody probíhají další potřebné kroky k zajištění bezpečného a bezproblémového chodu ICT zákazníka.
Mezi doporučené postupy patří již zmiňovaný licenční a bezpečnostní management, zajištění bezpečnosti vně i uvnitř firmy (systém přístupových práv zevnitř a zabezpečení počítačové sítě zevnitř i ze strany internetu). V případě více poboček zákazníka zajištění zabezpečeného propojení mezi těmito pobočkami. Následuje zabezpečení dat zákazníka (ochránění citlivých dat a zavedení systému zálohování) a zabezpečení pracovních stanic a serverů (přístupová práva, průvodní listy, aktualizace, antivirové řešení). V závislosti na potřebách zákazníka následuje vytvoření vnitropodnikové komunikace (intranetové řešení) a případně vzdálené přístupy vybraných zaměstnanců do firemní sítě.
Pokud úspěšně proběhne těchto několik kroků, dá se konstatovat, že informační technologie zákazníka jsou v 'dobrém stavu', nejnáročnější část práce je již hotova. Pokud zákazník používá kvalitní hardware a software, vlastní údržba ICT je nenáročná, hlavně pokud se řeší preventivním a odborným způsobem.

Vlastní spolupráce zákazníka a servisní organizace je závislá na vzájemné dohodě. Je vhodné spolupráci vymezit smluvně, ve smlouvě je vhodné stanovit práva a povinnosti obou stran.

Klientská sekce
Jméno:
Heslo:
Vyhledávání
HELPDESK bod