home hledat mail
Outsourcing v oblasti ICT
správa ICT, telekomunikací
certifikace fy. Microsoft
správa serverů i prac. stanic
internet, komunikace
zabezpečení, bezp. politika
hw i sw auditing
licenční politika společnosti
intranetová řešení
školení uživatelů i správců

Návrh a výstavba počítačových sítí
návrh řešení LAN
vybudování LAN & aktivních prvků
mezinárodní certifikace Solarix
modernizace LAN
propojení více lokalit VPN
vzdálené přístupy uživatelů
vzdálená správa ICT
kvalitní připojení k internetu

Prodej hardware i software dle ISO9001
autorizovaný prodej produktů fy. Microsoft a fy. Grisoft
servery, pracovní stanice, notebooky
komunikační technika, periférie apod.
kompletní řešení 'na klíč'
likvidace vyřazeného hardware

> Internet, komunikace, vzdálená správa a přístup

PROČ vaše služby řeší můj problém nejlépe ?
Díky mým zkušenostem v daném oboru. S využíváním prostředků sítě Internet jsem přišel do styku již v roce 1993, od té doby se mnohé změnilo a zdokonalilo, ale znalosti základů jsou velmi cenné. Proto tyto znalosti a zkušenosti mohu předat svým zákazníkům.

JAK vaše služby řeší můj problém ?
Svojí komplexností. Komunikace pomocí internetu je dnes základem, využívat maximum možností je pro zákazníka vždy výhodou. Důležité je však i zabezpečení, připojení k internetu je dnes i bezpečnostním rizikem, které je nutné eliminovat.

CO mi vaše řešení přinese ?
V první řade úsporu. Finanční, časovou, personální. Využití komunikačních a informačních možností internetu je velmi rozsáhlé a fascinující, zákazníci o mnohých možnostech využití ani nevědí. Mým úkolem je tyto možnosti nabídnout a v případě zájmu zrealizovat.

V dnešní době je běh úspěšné společnosti bez využití možností internetu prakticky nemyslitelný. Nevyužít komunikačních či informačních možností této globální sítě je nevýhodné. Proto je vhodné využít maximum možností, které připojení k sítí internet nabízí.

Základním předpokladem je vlastní připojení společnosti k internetu. Zatímco u malých firem do přibližně tří až pěti počítačů je toto otázkou spíše individuálního připojení každého z počítačů, ve středních společnostech je připojení k internetu realizováno centrálně. Důvodů je více, prioritním z nich je otázka zabezpečení. Jak zabezpečení počítačové sítě zákazníka proti útokům z internetu, tak i zabezpečení vnitřní sítě z hlediska využívání služeb internetu.
Centrální připojení k internetu je řešeno dle doporuční samostatným serverem se dvěma či více síťovými rozhraními. Tento server je připojen jak do sítě internet, tak i do vnitřní sítě zákazníka a komunikaci která mezi těmito dvěma rozhraními probíhá, kontroluje a spravuje.
Na tomto serveru je spuštěn software, který může mít více funkcí. Předně to je tzv. firewall, aplikace která zabezpečuje vnitřní síť zákazníka proti útokům ze strany internetu. Dále to často bývá i proxy a cache server, zajišťující připojení vnitřních počítačů a serverů k internetu dle pravidel. Pro vzdálenou správu se často využívá i funkce VPN serveru, další z aplikací kterou může tento server obsluhovat. U menších společností to je též i mailserver, starající se o elektronickou komunikaci uvnitř i vně sítě. U středních a větších společností bývá zpravidla pro mailserver vyčleněn samostatný server.

Základními třemi službami, které se z hlediska připojení k internetu využívají stále nejvíce, jsou webové služby, mailová komunikace a vzdálené (VPN) přístupy.

Webové služby - 'prohlížení www stránek' - jsou pro klientské stanice zajišťovány pomocí proxy a cache serveru. Zjednodušený princip je takový, že klientská stanice odešle požadavek na získání informací na vnitřní proxy server, ten požadavek přijme (či odmítne, podle nastavených pravidel), odešle tento požadavek do sítě internet a pokud obdrží odpověď, předá ji opět na klientskou stanici. Samotný uživatel tuto komunikaci nezaznamenává, z jeho pohledu je situace stejná jako by měl svůj počítač připojen přímo k internetu. Výhodou tohoto řešení je bezpečnost, kontrola nad obsahem informací a možnost záznamu této komunikace. Navíc sofistikovanější řešení jsou schopná během komunikace provádět i průběžnou antivirovou kontrolu, případě filtraci potencionálně nebezpečného či nevhodného obsahu.

firewall

Komunikace klientské stanice s internetem (Microsoft ISA server)

Pokud je využíván i tzv. cache server, komunikace je často pro klienty rychlejší. Princip je velmi jednoduchý, pokud si klientská stanice vyžádá z internetu informaci, tato informace se ukládá do mezipaměti (cache) a pokud je tato informace opět z internetu vyžádána - ať už stejnou stanicí či jinou - je poskytnuta přímo z této mezipaměti, tudíž mnohem rychleji. Další výhodou je úspora datových přenosů z internetu.

cache server

Využití cache serveru při komunikaci s internetem

Mailové služby slouží hlavně pro komunikaci mezi lidmi a aplikacemi. Tento dnes velmi populární druh komunikace má mnoho výhod. Komunikace pomocí mailových zpráv je při kvalitním připojení k internetu velmi rychlá, je plně elektronická (takže například archivace a vyhledávání ve zprávách jsou už z podstaty této komunikace jednoduché), umožňuje sledování zpracování zpráv (přijmutí příjemcem či poštovním systémem), umožňuje zasílání nejen informací, ale i přiložených dat. Mailových zpráv se využívá také jako komunikačních prostředků mezi aplikacemi.
V síťovém prostředí zákazníka je možné komunikovat jak mezi jednotlivými zaměstnanci v rámci společnosti (kde je často žádoucí aby i výměna zpráv probíhala pouze uvnitř společnosti), tak i pomocí internetu s kýmkoliv po celém světě. Kvalitní mailserver obstará obě tyto potřeby a často i mnoho dalších služeb. Mailové schránky by měly být centrálně zálohovány, zaměstnanci by měli mít ke svým datům a zprávám přístup z více míst i zařízení a pokud to je vyžadováno, pak i přímo z internetu kdekoliv po světě. Všechny tyto požadavky splňuje například Microsoft Exchange Server, aplikace která řeší komunikaci a spolupráci uvnitř i vně společnosti. Výhod Microsoft Exchange Serveru je mnoho, je to však jedno z mnoha konkurenčních řešení.

Exchange server

Možnosti kombinace Microsoft ISA Serveru a Microsoft Exchange Serveru

Vzdálené přístupy a vzdálená správa bývá pro zákazníka velkou výhodou. Z hlediska servisní organizace poskytující služby ICT outsourcingu se jedná o rychlý a spolehlivý způsob jak řešit dohled, správu a okamžité servisní zásahy v případě problémů. Z hlediska zákazníka se jedná o výhodu přístupu do firemní sítě odkudkoliv kde je alespoň průměrně rychlé připojení k internetu. Toto připojení do firemní sítě musí být samozřejmě kvalitně zabezpečeno, v opačném případě představuje značné bezpečnostní riziko pro případný útok do firemní sítě ze strany internetu. Pro zabezpečení se využívají velmi spolehlivé šifrovací protokoly, v dnešní době je možné využít s minimem úkonů opravdu silné nástroje pro zabezpečení.
Z hlediska malých a středních společností je velmi výhodné využít pro vzdálený přístup služeb produktu Windows Small Business Server 2003 (R2), obsažené funkce Microsoft Outlook® Web Access, 2003 Outlook Mobile Access a funkce Vzdálené webové pracoviště jsou přímo součástí produktu a jsou určeny právě pro funkci vzdáleného přístupu.

Outlook Web Access

Ukázka přihlašovacího okna MS Outlook Web Access

Možností jak využít služeb sítě internet je mnoho. Ať už se jedná o úsporu nákladů na hlasovou komunikaci pomocí VolIP technologií (například populární program Skype), instant message aplikací (MSM Messenger, ICQ ap.) či videokonferencí (Microsoft NetMeeting ap.). Všechny tyto nástroje a aplikace zlepšují komunikaci mezi lidmi a zároveň snižuji náklady za 'klasickou' komunikaci pomocí telefonů, faxů či papírové korespondence.
Služby založené na webových službách jsou čím dál tím častější, ať už se jedná o získávání informací, přístupů k bankovním službám či přímé komunikace s obchodními partnery.

VPN propojení

Příklad propojení s obchodním partnerem pomocí Microsoft ISA Serverů

Neméně důležitá je i možnost propojení více poboček společnosti pomocí zabezpečeného a šifrovaného komunikačního kanálu a sítě internet.

propojení poboček

Propojení více poboček pomocí Microsoft ISA Serverů

Klientská sekce
Jméno:
Heslo:
With the bookmaker Mostbet CZ from the Czech Republic, your chances of winning with sports betting and online casino games will increase significantly. Come and enjoy high odds, numerous bonuses, free bets and free spins. We will give you 100% on your first deposit, and we also have an excellent mobile application!
Vyhledávání
HELPDESK bod