home hledat mail
Outsourcing v oblasti ICT
správa ICT, telekomunikací
certifikace fy. Microsoft
správa serverů i prac. stanic
internet, komunikace
zabezpečení, bezp. politika
hw i sw auditing
licenční politika společnosti
intranetová řešení
školení uživatelů i správců

Návrh a výstavba počítačových sítí
návrh řešení LAN
vybudování LAN & aktivních prvků
mezinárodní certifikace Solarix
modernizace LAN
propojení více lokalit VPN
vzdálené přístupy uživatelů
vzdálená správa ICT
kvalitní připojení k internetu

Prodej hardware i software dle ISO9001
autorizovaný prodej produktů fy. Microsoft a fy. Grisoft
servery, pracovní stanice, notebooky
komunikační technika, periférie apod.
kompletní řešení 'na klíč'
likvidace vyřazeného hardware

> Správá počítačových sítí

PROČ vaše služby řeší můj problém nejlépe ?
Protože je toto jedna z hlavních oblastí nabízených služeb, mám v této oblasti jak dlouholeté zkušenosti, tak i získané odborné certifikáty potvrzující mojí kvalifikaci. Tyto své znalosti i zkušenosti v plné míře předávám svým zákazníkům, o čemž svědčí i jejich dosavadní plná spokojenost.

JAK vaše služby řeší můj problém ?
Jednoduše. Pokud jsou počítačová síť, aktivní prvky, připojené počítače, servery a další potřebné síťové prvky spolehlivé a zabezpečené, zákazník si její existenci ani neuvědomuje, je to prostě další oblast jeho podnikání ve které nemá žádný problém či starost. A to jistě ocení.

CO mi vaše řešení přinese ?
Spolehlivost, funkčnost a zabezpečení. Prostě to, co zákazník od své počítačové sítě očekává. A také samozřejmě obdrží.

Správu počítačových sítí lze rozdělit do dvou oblastí. První z nich je správa 'fyzické vrstvy', tj. vlastní počítačové sítě, datových rozvodů, aktivních prvků, propojení lokalit. Druhou z ních je správa a údržba serverů, pracovních stanic a služeb, které počítačovou síť využívají.

Údržba datových rozvodů a aktivních prvků pro malé a střední společnosti je relativně nenáročná. Pokud je počítačová síť kvalitně navržená i zrealizovaná, jedná se jen o sledování fukčnosti aktivních prvků, datové rozvody jsou většinou spolehlivé. Do úvahy připadá i propojení více lokalit, buď v rozumné vdálenosti pomocí bezdrátových technologií, či v připadě vzdálenějších lokalit pomocí kryptovaných datových tunelů - virtuálních privátních sítí (VPN) a internetového připojení. Zde je situace již o něco složitější, alespoň co se dohledu nad funkčností a zabezpečením týče.

Běžně pod pojmem 'správa počítačové sítě' si zákaznící představují buď práci vlastního IT oddělení nebo ICT outsourcing, externí správu informačních a komumikačních technologií, to jest údržbu serverů, pracovních stanic a služeb, které počítačovou síť využívají, přímou i nepřímou podporu uživatelů, politiky zabezpečení, starost o hardware a software zákazníka. Toto popisuji na jiném místě tohoto webu.

Klientská sekce
Jméno:
Heslo:
Vyhledávání
HELPDESK bod